โครงงานผ้าทอจอมป่า… จากจุดเริ่มแรกสู่จุดหมายของการเดินทาง

เว้นแต่เป็นเป้าหมายของการเดินทางในคราวนี้แล้ว ศูนย์การศึกษาผ้าทอจอมป่ายังเป็นจุดกำเนิดของการเรียนแหล่งที่มาของแผนการผ้าทอจอมป่า ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นรูปธรรมการบรรลุผลของวิธีการทำโครงงานจัดแจงพื้นที่คุ้มครองป้องกันอย่างมีส่วนร่วม หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าแผนการจอมป่า

ถึงนี้ขอท้าวความถึงแผนการจอมป่านิดหน่อย โครงงานที่ว่าเกิดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจระหว่างชุมชนในป่าใหญ่กับข้าราชการของเมือง เพื่อนำไปสู่การร่วมรักษาป่าใหญ่ โดยมีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรปฏิบัติภารกิจเป็นคนกลางสำหรับการติดต่อประสานงานรวมทั้งอำนวยความสะดวก มีภารกิจสำคัญๆสำหรับในการสร้างกฎข้อตกลงให้คนอยู่กับป่าอย่างความสงบสุข กำจัดการขัดกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับสามัญชน รวมทั้งหาทางออกด้านอาชีพเป็นมิตรกับป่า เพื่อชุมชนลดการพึ่งพาทรัพยากรทางตรงจากป่า ซึ่งแผนการผ้าทอจอมป่า ก็ยอดเยี่ยมในผลงานที่ออกดอกผลมาจนกระทั่งตอนนี้

ก่อนหน้าเดินทางมาถึง คนเขียนได้ได้ยินชื่อและก็เคยดูความงดงามของผ้าทอจากแผนการนี้มาบ้างแล้วผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆการเดินทางคราวนี้ก็เลยความหวังที่กำลังจะได้มองเห็นผ้าทอของแท้ ที่คงจะจะต้องงามกว่าในจอหลายเท่าแน่ๆ ด้วยเหตุดังกล่าวการมาที่ศูนย์ผ้าทอฯ ในคราวนี้ อนึ่งก็เพื่อมาชื่นชอบความสวยของผ้าทอจอมป่าของแท้นั่นเอง

อย่างไรก็แล้วแต่ ทุกความสวยสดงดงามล้วนมีเรื่องมีราวราวอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลัง ผ้าทอจอมป่าก็เช่นเดียวกัน ก่อนจะไปเดินดูผ้าทอและก็สินค้าต่างๆด้านในศูนย์ผ้าทอฯ ก็จะต้องมาศึกษาประวัติความเป็นมาก่อนว่า กว่าจะมาเป็นผ้าทอแต่ละผืนนั้นมีเรื่องมีราวราวที่มาที่ไปยังไง

ในตอนระยะต้นของการดำเนินแผนการฯ จุดกำเนิดของแผนการผ้าทอมิได้เริ่มจาก ‘ศูนย์’ อะไร เป็นที่รู้กันว่าสตรีคนกะเหรี่ยงนั้นจะทอผ้าใช้เอง ซึ่งเป็นความเชื่อและก็วัฒนธรรมมาแต่ว่าโบราณ ทางมูลนิธิสืบฯ ได้มองเห็นถึงจุดสำคัญของความคิดการทอผ้าของคนดอย ก็เลยอยากที่จะสนับสนุนและก็รักษาวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นเอาไว้ให้ยังคงอยู่